تماس با ما

  • دفتر مرکزی : تبریز - خیابان امام، چهارراه آبرسان، جنب آجیلی تواضع، مهرگان 4 - پلاک 17
  • 041-33367979 - فکس: 33361444-041

در صورتیکه از خدمات و محصولات ما شکایتی دارید می توانید از طریق بخش ثبت شکایات نسبت به ثبت شکایت خود اقذام نمایید.